Skip to main content

Går det att sova bättre med tyngdtäcke?

By juni 19, 2022juli 11th, 2022Biohacking, Hälsa

Tyngdtäcken är något som är populärt just nu även om det har funnits ett tag på marknaden och använts länge inom terapi. Men stämmer det verkligen att det går att sova bättre med ett tyngdtäcke?

Hur kan ett tyngdtäcke få dig att sova bättre?

Ett tyngdtäcke ska med tyngden ge en omslutande effekt genom att forma sig efter kroppen. Kroppen kan då känna både trycket och en känsla av att bli omfamnad vilket tillsammans bidrar till att hjärnan frigör sömnhormoner.

Få studier men mätbara resultat

Få studier har gjorts med mindre testgrupper men i studierna har man kunnat mäta en minskning av stresshormonet kortisol och en ökad halt av hormonerna oxytocin och serotonin som är våra så kallade må bra hormoner.

Vilka fördelar finns det med tyngdtäcke?

Det talas mycket om olika fördelar med tyngdtäcke även om det inte är någon slutsats från några studier. De fördelar som brukar nämnas är att det ger lindring av:

  • oro
  • ångest
  • stress
  • sömnproblem – mindre insomningsbesvär och bättre sömnkvalitet
  • smärta och värk
  • samt en hjälp vid diagnoser som ADHD

Olika sorters tyngdtäcken och med olika vikt

Tyngdtäcken finns i olika sorter där tyngden består av inbyggda polyestertrådar, glaspärlor, bollar eller kedjor. Därför kan täckena även kallas för bolltäcke, kedjetäcke eller fibertäcke.

De flesta tyngdtäcken görs i olika viktklasser eftersom vi alla kan väga olika men också vara olika känsliga för tyngd. Viktklasserna på täckena brukar ligga mellan 4 till 20 kilo och du kan välja ett täcke som motsvarar 10% av kroppsvikten som utgångsläge.

Gratis tyngdtäcke via recept

För personer med exempelvis diagnosen ADHD kan det gå att få tyngdtäcke gratis via recept i flera landsting.

Har du riktigt svåra sömnsvårigheter i kombination med stor motorisk oro kan du också genom vissa landsting via recept låna ett tyngdtäcke för en avgift.

Sova tyngdtäcke

Denna artikel skall betraktas som populärvetenskaplig och skall ej ses som vetenskapligt säkerställd avseende rekommendationer & råd.

DR kan inte garantera att artikeln baseras på den senaste forskningen.

Är du sjuk rekommenderar DR att du söker läkarkontakt inom vården. Se www.1177.se, (Vårdguiden) för mer information.

Vid akut sjukdom ring 112.