Skip to main content

Lite bättre kondition ett viktigt skydd mot hjärt- och kärlsjukdom

By januari 19, 2021Hälsa

Det har länge varit känt att kondition är ett viktigt skydd mot hjärt- och kärlsjukdom. En ny stor studie som har genomförts av Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm visar att även små förbättringar av konditionen kan ge ett ökat skydd oavsett kön och ålder. Det är med andra ord aldrig försent att börja träna och det bästa är att du inte behöver träna frenetiskt för att få upp konditionen.

Första stora studien med både män och kvinnor i blandade åldrar

De flesta studier inom detta område har genomförts med bara män eller kvinnor och för en begränsad åldersgrupp. Detta är den första stora studien med data från över 266 000 deltagare med män och kvinnor i åldrarna 18-74 år.

Resultaten visar bland annat att män löper större risk än kvinnor att drabbas av hjärtinfarkt samt att män mellan 18 och 49 år med låg kondition ligger på samma risknivå för hjärt-kärlsjukdom som kvinnor mellan 60 och 74 år.

Ett annat resultat som framkommer från studien är att en högre kondition minskar riskerna hos både män och kvinnor i alla åldrarna och att de med lägre kondition visade störst riskminskning. Risken för hjärt- och kärlsjukdom samt förtidig död minskar i genomsnitt med 2,3% per varje högre ml syre till kroppen per minut.

Det här innebär att även en liten förbättring av konditionen kan ge ett viktigt skydd mot hjärt- och kärlsjukdom.

 

Enkla sätt att få upp konditionen

Du behöver inte träna frenetiskt för att få upp konditionen utan det räcker att du tränar så att du blir lite andfådd och att du kommer upp i puls. Bara genom att börja gå i trappor och ta raska promenader kan du snabbt påverka din kondition.

 

Källa: Pressmeddelande GIH

Källa: ScienceDirect

Leave a Reply