cm
feet
inches
kg
lbs
cm
inches

Detta skall inte ses som underlag för beslut kopplade till din hälsa utan endast i underhållningsssyfte.
Rådgör alltid med en läkare.